Գլոբալ Կրեդիտ ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ՄԻԿՐՈ ՎԱՐԿ
Ակնթարթային միկրո վարկ